Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău

Vă aducem la cunoștință că Direcția Generală a Educație, Tineret și Sport (DGETS) a prezentat recent listele instituțiilor de învățământ general selectate pentru Planul de perspectivă privind evaluarea externă în învățământul general pentru anii 2023-2028, precum și Planul evaluării instituțiilor și cadrelor de conducere din învățământul general pentru anul de studii 2023-2024.

Aceste măsuri au fost luate cu scopul de a asigura calitatea educației și de a monitoriza progresul sistemului nostru de învățământ. Este important să subliniem că această evaluare are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de predare și învățare pentru elevii noștri, precum și dezvoltarea competentelor cadrelor didactice și a sistemului de conducere școlară.

Conform Planului de perspectivă, pentru anul 2022-2023, au fost programate să fie evaluate un număr semnificativ de instituții de învățământ general din municipiul Chișinău. Acestea includ:

  • 32 de grădinițe-creșe
  • 1 școală primară
  • 5 gimnazii
  • 19 licee teoretice
  • 1 școală auxiliară de învățământ special
  • 1 centru de creație

Un total de 59 de instituții și 125 de cadre de conducere au fost planificate să fie supuse evaluării externe. Cu toate acestea, din acest număr, 9 instituții nu au depus dosarele pentru inițierea procesului de evaluare externă, iar 5 dosare au fost respinse. De asemenea, 2 instituții au solicitat amânarea evaluării, respectiv IP „Heritage” și IPLT European.

În urma evaluării realizate de comisia Agenției Naționale  de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), 21 de instituții au fost evaluate, incluzând 7 grădinițe-creșe, 1 școală primară și 13 licee teoretice. Rezultatele acestei evaluări vor fi esențiale pentru identificarea punctelor forte și a aspectelor care necesită îmbunătățiri în aceste instituții.

Această inițiativă reprezintă un pas important în direcția asigurării unei educații de calitate pentru copiii noștri și în dezvoltarea continuă a sistemului educațional. Așteptăm cu nerăbdare să vedem cum aceste evaluări vor contribui la creșterea calității educației în municipiul Chișinău.

Vă mulțumim pentru sprijinul vostru și pentru interesul manifestat în ceea ce privește educația copiilor noștri. Cu toții suntem implicați în acest proces și împreună putem face diferența în viața tinerilor noștri.

Fișier atașat – Instituțiile planificate pentru evaluarea externă