Festivalului-online Național „Fitness Trofi”

 Centrul Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO” și Federația Sportului Școlar din Republica Moldova vă informează despre organizarea, în perioada 22-26 martie 2022, a Festivalului-online Național „Fitness  Trofi”, destinat elevilor din instituțiile de învățământ general, profesional-tehnic și extrașcolar din Republica Moldova.

Festivalul-online Național „Fitness Trofi” se organizează în scopul optimizării activităților îndreptate spre formarea deprinderilor unui mod sănătos de viață și cultivarea interesului față de cultura fizică sport în rândul copiilor/ tinerilor.

Obiectivele Festivalului:

 Propagarea noilor forme de activitate fizică, formarea deprinderilor de a practica activitatea fizică independent;

  • Creșterea nivelului activității fizice fortificarea sănătății participanților;
  • Cultivarea interesului de a practica regulat educația fizică sportul;
  • Optimizarea procesului de activitate fizică în instituțiile de învățământ general, extrașcolar și profesional-tehnic.

Festivalul se organizează cu respectarea principiilor obiectivității, transparenței și competitivității. Festivalul se va desfășura în 2 etape:

Etapa I — de calificare, 22-25 martie 2022;

Etapa II– Finala, 26 martie 2022.

Pentru participarea în cadrul Festivalului, e necesar de expediat până la data de 19 martie 2022, la adresa electronică: fssrm2009@gmail.com, setul de documente:  Oferta (anexa 1);

Fotografie comună a echipei antrenorului/conducătorului;  Scurtă descriere a instituției de învățământ.

Mai multe detalii le găsiți în fișierul atașat – REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a Festivalului-online Național „Fitness Trofi”