În atenția șefilor DETS din sectoare, Directorilor instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău

În scopul asigurării respectării drepturilor egale la educație de calitate pentru fiecare copil și adolescent, implementării Legii nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, Legii nr. 239 – XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Hotărârii Guvernului nr. 188/2012 ,,Privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet”, Ordinului DGETS nr. 221 din 04.02.2020, precum și repartizarea corectă și echitabilă a tehnicii de calcul oferite ca donație de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, diverse companii, misiuni diplomatice, fracțiuni politice, persoane fizice etc. sau achiziționate de APL/administrațiile instituțiilor de învățământ primar/gimnazial și liceal în anul 2020, solicităm directorilor instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău să asigure plasarea informației despre repartizarea tehnicii de calcul atât pe site-ul oficial propriu, cât și pe panourile informative ale instituțiilor de învățământ, până la data de 10.01.2021, cu actualizarea permanentă a acesteia.

Fișier atașat: Scrisoarea DGETS nr.37 din 06.01.2021, Tehnica de calcul