Lansarea Scuarului Tinerilor

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport al Consiliului municipal Chișinău invită toți doritori la Lansarea Scuarului Tinerilor, duminică, 21 noiembrie, ora 10:00.

Proiectul „Scuarul Tinerilor” a fost câștigat de către Centrul Municipal de Tineret Chișinău în cadrul la Programul Buget Civil al Primăriei municipiului Chișinău, ediția 2021.

Scuarul Tinerilor vine să ofere tinerilor municipiului Chișinău un spațiu în aer liber, unde să se desfășoare mai multe activități folositoare și interesante pentru tineri, cum ar fi: ateliere, instruiri, dezbateri, spectacole, etc. De asemenea, acesta va putea fi folosit de tineri și ca un spațiu de recreere și petrecere a timpului liber.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea tinerilor cu un spațiu de agrement în aer liber pentru efectuarea mai multor activități în interesul tinerilor, petrecerea timpului liber, etc.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt susținerea și promovarea ideilor tinerilor în valorificarea spațiului verde anexă a Centrului Municipal de Tineret Chișinău, având la bază un concept inovativ și crearea unui spațiu în aer liber pentru tineri, unde pentru aceștia să se desfășoare training, instruiri, difuzări de film, concerte, ateliere, cluburi de interese, etc.

Pe parcursul zilei urmează să se desfășoare activități destinate tuturor, precum Târg de oportunități, Panel de discuții, Workshop de robotică, și alte surprize.

Atașat găsiți agenda evenimentului Agenda Lansare Scuar

Date de contact

Persoană de contact: Petru Grecu, director al Centrului Municipal de Tineret Chișinău

Nr. Tel: 022 482 420

Email: info.centrultineret@gmail.com

Facebook: @CentrulMunicipalTineretChisinau