Raport privind asigurarea transparenței în procesul decizional de către instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău

În scopul implementării prevederilor Legii nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, Legii nr. 239 – XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, asigurării transparenței activității instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău și a structurilor din subordinea Direcției Generate Educație, Tineret și Sport, sporirii gradului de răspundere al autorităților publice față de cetățeni și societate, a fost emis Ordinul nr. 120 din 12.01.2022 al DGETS „Cu privire la asigurarea transparenței  în procesul decizional al activității instituțiilor de învățământ general”conform căruia se obligă șefii DETS din sectoarele municipiului Chișinău și directorii instituțiilor de învățământ general să asigure funcționalitatea paginii oficiale Web administrate, respectând Legea nr. 133 din 08.07.2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Totodată în scopul monitorizării publicării pe paginile web a fiecărei instituții din subordine a sumelor alocate pentru fiecare instituție de învățământ din subordine, destinația/  utilizarea acestora cât și în scopul asigurării procesului de transparență pe acest segment, șefii DETS din sectoare, directorii instituțiilor de învățământ general din municipiu se obligă să completeze cu informația relevantă la capitol (privind publicarea documentelor pe pagina oficială Web administrată, conform domeniilor de activitate următoarele):

  • Bugetul instituției pentru anul curent;
  • Planul de achiziții pentru anul curent;
  • Rapoartele de achiziții efectuate pe parcursul anului anterior, grupate pe categorii, bunurile procurate din bugetul CMC;
  • Lista tuturor bunurilor donate instituției cu indicarea costului;

Datele au fost colectate și sunt propuse spre atenția Dumneavoastră.

Menționăm că responsabilitatea plasării informației atât pe paginile oficiale Web, cât și pe panourile informative ale instituțiilor de învățământ general, revine directorilor instituțiilor.

Situația la ziua de 12.05.2023:

  • DETS sectorul Botanica: Din 60 de instituții de învățământ din subordine, toate instituțiile au publicat informația pe paginile web .
  • DETS sectorul Buiucani: Din 41 de instituții de învățământ din subordine, toate  instituțiile au publicat informația pe paginile web .
  • DETS sectorul Centru Din 35 de instituții de învățământ din subordine, toate instituțiile au publicat informația pe paginile web .
  • DETS sectorul Ciocana: Din 30 de instituții de învățământ din subordine, toate instituțiile au publicat informația pe paginile web .
  • DETS sectorul Râșcani: Din 50 de instituții de învățământ din subordine, toate instituțiile au publicat informația pe paginile web .
  • Din 57 de instituții publice de învățământ din municipiul Chișinău, toate instituțiile au publicat informația pe paginile web.

Fișier atașat – Transparență paginele WEB 2023

Menționăm că eficientizarea activității sistemului educațional municipal prin asigurarea transparenței este prioritatea absolută pentru Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău