ȘCOALA EXPERIENȚEI AVANSATE

Tema:Forme de organizare a activității motrice a copiilor preșcolari în IET nr.225

Motto: „Prin educație fizică și sport, copilul devine un adult sănătos care nu se va feri de efort”

Instituția de educație timpurie nr. 225 în colaborare cu Direcția Generală Educație, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chișinău recent a realizat „Școala experienței avansate”, ediția II-a. Activitatea s-a desfășurată on-line, beneficiarii fiind cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie.

Tema activității: Dezvoltarea deprinderilor motrice în activități individuale și colective.

Scopul: Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din instituțiile de educație timpurie ce vizează dezvoltarea fizică și fortificarea sănătății copiilor.

Obiective:

 Activizarea, completarea și îmbunătățirea cunoștințelor cadrelor didactice despre dezvoltarea deprinderilor motrice a copiilor în activități individuale și colective.

 Manifestarea /demonstrarea calităților motrice în diverse activități individuale și colective.

 Schimbul de bune practici, împărtășirea experiențelor cu cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie din Republica Moldova și România.

Parteneri prezenți: Universitatea de Stat din Tiraspol, Grădinița „Raza de soare” Târgoviște, Grădinița cu program prelungit nr. 5, Piatra-Neamț, România

Activitatea 1. Gimnastica -mijloc eficient de dezvoltare fizică a copilului preșcolar.

Activitatea 2. Atributele nestandart – sursă importantă de formare și dezvoltare a deprinderilor motrice specifice vârstei preșcolare.

Activitatea 3. Jocurile și distracțiile copiilor în perioada rece a anului.

Prin educaţie fizică şi sport, copilul devine un adult sănătos care nu se va feri de efort. S-a dovedit că educaţia fizică este cea mai bună metodă de educaţie, care sinergic contribuie la întărirea rezistenței corpului și fortificarea sănătății copiilor, la formarea caracterului. Educației fizice ar trebui să-i fie acordată la fel de multă atenție ca și educației mentale cu siguranță. Menționăm că activităţile desfăşurate în cadrul Şcolii Experientei Avansate sunt importante în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din instituțiile de educație timpurie.

Prezentare ȘEA 2021