Solicitarea demersului privind volumul suplimentar de ore pentru completarea posturilor didactice vacante mai mare de 1,5 unitate

Având în vedere continuarea activității a unor instituții de învățământ în două schimburi, în contextul prelungirii stării de urgență în sănătate publică, solicităm prezentarea, până la 15 februarie 2021, a demersului privind volumul suplimentar de ore mai mare de 1,5 unitate (27 ore) pentru semestrul II, care urmează a fi aprobat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  (Anexa-MECC-volum-suplimentar-2021).

Informația solicitată, contrasemnată de conducătorul instituției și secția economie sau economistul instituției va fi expediată în variantă Word și PDF la următoarele adrese electronice:
sl Botanica: nicu.crist@gmail.com;
sl Buiucani: cadredgets@gmail.com;
sl Centru: vdontu73@gmail.com;
sl Ciocana: svetlana.paginu@gmail.com
sl Râșcani: stihariv@gmail.com

Tel. relații: 022 235269; 022 233935; 022 201618; 022 233447