Comunicat de Presă

Comunicat de presă cu privire la sesizarea lansată în mass-media de către IPN Agenția de presă ulterior dezbaterilor publice pe tema: „Începutul noului an de studii 2022-2023 și interzicerea colectărilor ilicite de bani în instituțiile de învățământ general”

  • Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău solicită respectuos tuturor actorilor din mass-media să se abțină de la lansări în spațiul public și mediatizări imparțiale/ incomplete, lipsite de argumente în adresa instituției, în mod special omiterea reflectării poziției omologului în cadrul dezbaterilor publice pe tema: „Începutul noului an de studii 2022-2023 și interzicerea colectărilor ilicite de bani în instituțiile de învățământ general”.
  • În aceeași ordine de idei, DGETS îndeamnă reprezentanții mass-media să se informeze din prima sursă cu privire la activitatea DGETS și să reflecte poziția instituției în materialele care o vizează, inclusiv prin acordarea dreptului la replică.
  • În pofida oricăror insinuări, DGETS reconfirmă poziția fermă și necondiționată de respectare univocă a prevederilor legislative stabilite în Codul Educației al Republicii Moldova, Codul de etică al cadrului didactic, Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017, Ordinele MEC și DGETS cu privire la combaterea fenomenului corupției.
  • DGETS îşi reafirmă intoleranța față de faptele de corupție şi încurajează toți actanții din sistemul educațional, părinții, profesorii, elevii să se abțină de la orice tip de colectare neformală (presupusele taxe de înmatriculare în instituțiile cu finanțare de la buget, asigurarea cu manuale de alternativă, prestarea serviciilor educaționale suplimentare la programele de studii, consultații academice, efectuarea lucrărilor de reparație, amenajarea și dotarea instituțiilor de învățământ, organizarea activităților extrașcolare, etc.) sau acceptarea altor beneficii din partea elevilor și familiilor acestora.
  • De asemenea, DGETS, prin diverse mijloace monitorizează respectarea prevederilor actelor normative de către actanții educaționali, cu referire la interzicerea plăților formale și informale și va întreprinde acțiunile necesare pentru a preveni și combate actele coruptibile în sistemul educațional, referind cazurile atestate organelor de drept.
  • În acest context menționăm că, DGETS în colaborare cu celelalte instituții de aplicare a legii, este angajată într-un proces constant de prevenire şi combatere a corupției, prin eforturi comune la care trebuie să-şi aducă contribuția atât instituțiile de  învățământ, cât şi cetățenii, în sensul de a lua atitudine şi de a sesiza de fiecare dată când iau cunoștință despre implicarea unui angajat din sistemul municipal educațional în fapte de corupție.
  • În context, reiterăm că în scopul respectării legislației în vigoare și a prevenirii colectării ilicite de bani în instituțiile de învățământ DGETS a Consiliului municipal Chișinău a elaborat un plan de acțiuni în vederea informării, prevenirii și combaterii actelor de corupție în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău.
  • Astfel, pe parcursul anilor 2020-2022 DGETS a realizat următoarele activități:

A emis: