În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ general secundar din municipiul Chișinău

În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.93 din 26.05.2017 „Cu privire la statistica oficială” solicităm completarea formularului „Cercetarea statistică anuală № 6-c. Activitatea bibliotecilor, anul 2020”.

Formularul  „Cercetarea statistică anuală № 6-c. Activitatea bibliotecilor, anul 2020”, Notele explicative de completare și Recomandările privind evidența și raportarea statistică a activității online a bibliotecilor se anexează (Cercetarea statistică anuală №6-с privind activitatea bibliotecilor, Evidenta-raportare activități online_recomandări, Note explicative pentru completarea formularului „Raport statistic anual № 6-c. Activitatea bibliotecilor” ).

Formularul se completează conform datelor din registrele de evidență a activității bibliotecii (RMF, REZ, REM) la 31.12.2020 și se prezintă în format PDF semnat de directorul instituției până la data de 12.01.21 la următoarele adrese electronice:

elena2apovoloi@gmail.com

elcotruta@ambiant.md

arion_liuba@mail.ru